مجتمع صنایع شیمیایی پلیمر ایران

مجتمع صنایع شیمیایی پلیمر ایران

اطلاعات تماس


مدیرعامل :
پست الکترونیک :
تلفن: +983136252000
نمابر :+983136279694
آدرس: اصفهان، بوستان سعدی، مقابل صدا و سیما، ساختمان 40، گروه صنعتی و شیمیایی ریف

ارسال پیامScroll